Referanser


Referansene under er godtkjent av den enkelte klient.

Kvinne 35 år, (22.05.2018)
“Gode samtaler som bidro til at jeg fikk hjelp til å sette ting i perspektiv og til å sortere litt tanker, samt at jeg også fikk noen åpenbaringer om meg selv og mitt liv. Jeg ble bedre kjent med meg selv og fikk kjennskap til noen enkle verktøy for å bedre hverdagen».

Kvinne 50 år, (02.02.2017)
“Coachingen hadde stor verdi for meg, jeg fikk større tro på meg, fikk igjen selvtillit og selvfølelse. Før brukte jeg mye energi på tanker som svirret i hodet og som jeg ikke klarte å kvitte meg med. Nå har jeg det bra med meg selv, funnet balansen. Det som gjorde mest inntrykk var at coachen klarte å få meg til å forstå hvordan jeg selv kunne jobbe med problemet, sammen med gode og virksomme øvelser».

Mann 36 år, daglig leder (12.01.2017)
“Coachingen, hypnoterapien og mindfulnessøvelser fikk meg til å akseptere hvem jeg er, samt endre syn på tanker og forestillinger som ikke lenger var meg tjenelig. Jeg lære at jeg kunne velge bort gamle mønstre, slik at jeg kunne bruke min energi på meg selv og på min framtid».

Mann 42 år (11.07.2016)
“Jeg har blitt bedre kjent med mine tanker, følelser og mønstre gjennom de siste årene. Det som jeg gjorde størst inntrykk var hvor vanskelig det var å finne egne svar når coachen spurte meg direkte. Etter kort tid var dette mye enklere. Timene hos coachen har vært vel anvendt tid, for nå har jeg kommet meg et langt stykke framover på min «rette» vei».

Kvinne 34 år (23.05.2016)
“Jeg tvang meg til å kjenne på følelser jeg ikke var klar over at jeg hadde, og snakke om de. Fikk på denne måten lagt ting bak meg og går ikke lenger å tenker/kjenner på vonde følelser. Coachen var god til å lytte og stilte gode spørsmål som fikk meg til å tenke og kjenne etter hva jeg egentlig følte».

Kvinne 77 år, pensjonist (26.02.2016)
“Denne coachingen fikk meg til å kartlegge mine verdier, slik at jeg ble mer bevisst hvem jeg er. Det som gjorde mest inntrykk var medmenneskelighet og awareness-teknikk. Jeg kunne ha tenkt meg mer meditasjon, gjerne hver time, fordi meditasjonen og coachingen hjalp meg til å ta livet lettere. «.

Kvinne 44 år, førskolelærer (16.10.2015)
“Jeg fant i meg et talent jeg ikke visste jeg hadde. Nyttig å lære mindfulness-pusting i forbindelse med stressmestring. Jeg har gitt meg selv muligheten til å finne ut hva jeg vil gjøre med livet mitt. Bevisstgjøring i forhold til verdisyn og motivasjon og ikke minst å bli bevisst egne valg og at jeg har ulike valg i livet».

Kvinne 42 år, kontormedarbeider (14.09.2015)
“Veldig lærerikt, har lært mye om meg selv og endret meg til det positive. Blitt mer motivert og blitt flinkere til å motivere andre. Nå blir jeg mindre bekymringsfull og min hverdag er blitt mye enklere familiært og jobbmessig. Jeg vil anbefale dette fordi vi alle trenger noen å prate med og coachingen har vært til stor hjelp for meg når jeg virkelig trengte det».

Kvinne 31 år, masterstudent (23.06.2015)
“Jeg lærte mye om meg selv og hva som er viktig for meg. Lærte at det finnes enklere måter å takle utfordringer på og at svaret ligger i meg og det er kun jeg som kan gjøre noe med disse. Coachen er rolig, lyttende, klok og dyktig. Jeg vil anbefale coaching til andre fordi det er en viktig måte å bli bedre kjent med seg selv på».

Kvinne 28 år, økonom (18.06.2015)
“Jeg har blitt mer bevisst på meg selv, hva som er viktig for meg, hvilke verdier jeg har og hvordan jeg tenker og føler. I tillegg har jeg blitt noe mer bevisst på at pusten kan brukes til å skyve unna vonde/stressende tanker. Jeg tror at det å bli enda mer bevisst seg selv gjennom coaching kan hjelpe mange med ulike problemstillinger som man møter på gjennom livet».

Kvinne 30 år, arkitekt (14.05.2015)
“Coachingen har hjulpet meg å få bedre innsikt i hvem jeg er og hvorfor jeg ofte reagerer på situasjoner, samt innsikt i mine verdier og hva som motiverer og hva som hemmer meg. Coachen er lyttende og flink til å forklare og er ikke redd for å håndtere utfordrende situasjoner og sterke følelser».

Mann 53 år, økonom (26.03.2015)
“Har blitt oppmerksom på ting (bl.a. verdier) jeg må ta tak i og jobbe med for å komme videre i livet. Nyttig å bli gjort oppmerksom på hvordan motivasjon henger sammen med hvilke tanker/følelser/kroppsfornemmelser jeg har. Coachen var engasjert, flink til å sette ord på ting og formidle teori og praksis».

Mann 25 år, kokk (19.08.2014)
“Jeg begynte på coaching for å øke motivasjonen, mitt liv sto på «null». Etter relativt få ganger skjønte jeg at coachingen både var opplysende for meg, samt overrasket hvor mye coachen fikk fram om meg som jeg ikke visste om meg selv. Dette vil jeg anbefale til personer jeg kjenner som vil endre livsstil, arbeid og (u)vaner».

Kvinne 46 år, spesialsykepleier (12.06.2014)
“Jeg er blitt mer bevisst på «meg selv» og det jeg står for. Dette har, for meg, ført til en økt indre styrke og også gjort meg mer bevisst på mine medmenneskers styrke og svakheter. Jeg føler at jeg har litt coachet på en veldig «nær», men samtidig veldig profesjonell måte. Dette har økt min selvinnsikt og gitt økt selvtillit, noe som var mitt mål».

Kvinne 27 år, førskolelærer (26.05.2014)
“Fra første time har jeg gått ut med et smil og følt motivasjon for å lære mer om meg selv. Fikk meg til å åpne øynene mer for hvem jeg er som person og se sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Hjemmeoppgavene har fått meg til å reflektere mye over «hvem er jeg?»».

Kvinne 31 år, sykepleier (26.05.2014)
“Coachingen fikk meg til å klare å ta kontroll over angsten og gjort meg til en tryggere person på berre nokre veker. Eg hadde ikkje forventa virkning så kjapt, det føltes ganske håplaust ut då eg begynte. Verktøyene for å ta kontroll over angsten virker, eg har klart å ta angsten ved hornene!».

Kvinne 46 år, driftskoordinator (10.03.2014)
“Coachingen har bevisstgjort hvor viktig det er for meg å hele tiden aktivt jobbe med å endre tankesettet mitt for å kunne ta tak i det som må endres i livet mitt. Coachen er en tillitsvekkende og dyktig coach som har gitt meg viktige verktøy til å takle negative tanker og følelser, og snu disse!».

Kvinne 48 år, lærer (23.01.2014)
“Coachen hjalp meg til å rydde i mine tanker og følelser, og dermed løfte blikket og se konstruktivt ned på min egen livssituasjon for videre å klargjøre hva som er viktig og verdifullt i livet mitt. Derfor har jeg nå klart å sette ut en ny – og riktig kurs fremover. Godt å sitte i førersetet i eget liv!».

Kvinne 41 år, sykepleier (19.11.2013)
“Fikk meg noen aha-opplevelser. Nyttig å bli klar over verdier og innholdet jeg har i dem, samt at jeg ble klar over at jeg var veldig lite god på å sette meg langsiktige mål. Opplevde at coachen stilte gode spørsmål som gjorde at jeg reflekterte og fikk utfordret meg selv på enkelte punkter».

Kvinne 53 år, lærer (10.11.2013)
“Coachingen har fått meg til å bli mer bevisst på egne tanker, hvordan jeg tenker. Jeg har fått hjelp til å kontrollere disse tankene i positiv retning. Jeg kan lettere vite når tankene er nyttig for meg eller ikke. Det som gjorde størst inntrykk på meg var hvor lite det egentlig skal til for å forandre tankegangen, og hvor stor virkning det har på «sinn og skinn»».

Mann 30 år, ingeniør (23.09.2013)
“Coachingen hadde verdi for meg ved at den hjalp meg å sette ord på følelsene og fikk «ryddet» opp i hodet. Coachingen ga impuls til å se ting fra en annen side».

Kvinne 45 år, hjelpepleier (09.09.2013)
“Det som gjorde størst inntrykk på meg var at coachingen var så bevisstgjørende og at coachen forsto hva jeg slet med og ga meg verktøy til å bruke. Han var engasjert og troverdig».

Kvinne 34 år, artist, sceneinstruktør (15.08.2013)
“Coachingen har gjort meg meir bevisst mine tankar og følelsar, og på kva måte eg kan «ta kontroll» over negative og destruktive mønstrar. Samstundes har eg fått ei sterkare kjensle av «kva som er viktig for meg» – mine verdiar, som så kan bli retningsgjevarar for vegen vidare – privat og profesjonelt. Eg opplever at Øivind er særs lydhør for kor eg har vore i prosessene. Eg kjenner at eg gjennom dei verktøya og det tankearbeidet, med fine innspel, som han har gitt meg, vil eg kunne meistra meir enn eg har gjort før».

Kvinne 28 år, revisor (02.05.2013)
“Har fått god hjelp til angstmestring, samt bedre selvfølelse. Det som gjorde størst inntrykk var når bitene plutselig falt på plass etter timene og verdikartleggingen. Jeg kan anbefale coaching til andre, dette har forbedret min livskvalitet”.

Kvinne 45 år, ingeniør (24.01.2013)
“Har fått “sortert” tankene mine, fått tilbake positivitet og harmoni i livet mitt. Fasinerende hvor godt coaching fungerte. Føler meg endelig som meg selv igjen”.

Kvinne 29 år, student (23.01.2013)
“Coachingen var verdifull ved at jeg nå er mer bevisst på meg selv og andre, i tillegg til å ha mottatt “verktøy” i bagasjen som jeg kan bruke videre. Det som gjorde størst inntrykk på meg var at mine verdier støttet hverandre 100%. Coach Øivind Gaarder er et behagelig vesen som alltid er til stede under timene, og ser deg uten å dømme deg. Han er god på å plukke opp viktige elementer i det som blir sagt, og metaforer/spørsmål fra han gjør at man får tankeprosessen i gang”.

Kvinne 26 år, student (14.01.2013)
“Coachingen var av verdi for meg på den måten at jeg fikk større tro på meg selv. Klarte å koble ut de negative tankene bedre, og fikk større plass til de gode. Det som gjorde størst inntrykk var at du klarte å få meg til å forstå hvordan jeg selv kunne jobbe med problemet, uten å bruke avanserte oppgaver”.

Dragefjellets Musikkorps Bergen (18.12.2012)
«Det var viktig og var av verdi for korpset, at det var en utenforstående (Bergen Mentor) som la frem og konkluderte problemstillingene. Det gjorde størst inntrykk at mentoren (Øivind Gaarder) klarte å fokusere så godt på de problemstillingene vi hadde tatt opp med ham. Han var rolig og fokusert. God til å lytte og følge opp spørsmål og fordele spørsmål til tilhørerne. Engasjerte tilhørere, får dem til å komme med løsninger og konkludere, det fungerte godt i Dragefjellets Musikkorps. Tilbakemeldingene fra medlemmene var ubetinget positive».

Mann 27 år, student (12.12.2012)
“Jeg har blitt bedre kjent med mine følelser og verdier. Det som jeg følte gjorde størst inntrykk var hvor vanskelig det var for meg å svare på coachens spørsmål også de som jeg opplever burde være enkle. Føler at jeg ikke alltid var like mottagelig for denne formen for “hjelp”, men coachen har gjort en god innsats i å prøve å hjelpe meg på rett vei”.

Kvinne 47 år, lærer (05.11.2012)
“Jeg fikk ryddet opp i en del uhensiktsmessige og negative tankemønstre. Fikk hjelp til å sortere og til å definere fremtidige ønskede mål og behov. Hans mange treffende kommentarer og visdom og at han utfordret meg på mine antagelser om hvordan jeg så “verden” og mine utfordringer gjore stort inntrykk på meg. Coachen var til stede og nærværende uten på noen måte å være invaderende. Han var passelig konfronterende og veldig balansert, han lot mine valg og utfordringer bli mine”.

Kvinne 49 år, tannlege (15.10.2012)
“Bevisstgjøring av egen personlighet mht. verdier, handlingsmønstre, muligheter og hva jeg skal jobbe med, samt bevisstgjøring av mine 5 viktigste verdier. Coachen var flink, tydelig, interessant og kunnskapsrik. Coachingen var for meg en bevisstgjøring som gir mulighet til å “rydde opp” i livet og dermed gi en videreutvikling”.

Kvinne 47 år, selvstendig næringsdrivende (08.10.2012)
“Coachingen var av verdi for meg fordi jeg følte å bli sett og på hvem jeg er. Øivind’s evne til å være usentimental og være konkret, gjorde at jeg satt igjen som en ny person. Han er en naturgave, han er suveren og jeg vil anbefale han til alle”.

Kvinne 39 år, lærer (12.09.2012)
“Coachingen har gjort meg oppmerksom på målene mine og hva som trengs får å nå dem gjennom å bli tatt hensyn til hvordan jeg best lærer. Han er flink med ord, lytte og flink til å peke på muligheter, rette fokus på veien videre og hva som  trengs. Ryddig”.

Mann 56 år, ingeniør (14.06.2012)
“Det var viktig for meg å kunne snakke med ein person som ikkje kjende meg frå før. Fikk stadfesta både sterke og svake sider av meg sjølv, nokon kjende og andre ukjende. Det som gjorde størst inntrykk var kor raskt vi kom på bølgelengde og Øivind store ro”.

Sandvikens Ungdomskorps Bergen (19.03.2012)
“Til å hjelpe Sandvikens Ungdomskorps i sine forberedelser til NM i Janitsjar i Trondheim 24. mars 2012, har de engasjert mentor Øivind Gaarder. “Alle skal prøve å bli litt bedre, å ha personlige mål. Gaarder fikk oss til å tro på oss selv, ga oss lov til å tro at man kan noe”, sier Brudvik”. (Les hele artikkelen BT her).

Legg igjen en kommentar