Referanser

Jeg har fjernet alle frivillige uttalelser jeg har fått fra mine klienter, for i følge Forbrukerombudet og retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling, kan uttalelser fra fornøyde klienter, brukerundersøkelser og lignende, ikke benyttes i markedsføring. Nettsiden til Bergen Mentor er markedsføring. Les under.

4.3.3 Bruk av kilder i markedsføringen
Bruk av autoritative kilder vil lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har effekt og er som hovedregel ikke tillatt.
Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform.
Tilsvarende gjelder uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner og lignende.
Uttalelser hvor helsepersonell går god for en alternativ behandlingsform vil lett kunne gi inntrykk av at behandlingsformen har effekt og er ikke tillatt å bruke i markedsføringen.
Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen.
Forbudet gjelder også for henvisninger til artikler i ukeblad, dagspresse etc.
Det skal ikke være mulig å omgå forbudet mot effektpåstander kun ved å henvise til kilder som ligger utenfor den enkelte utøvers markedsføring. Lenker til andre internettsider vil som hovedregel bli ansett som en del av behandlerens markedsføring. Det bør således utvises aktsomhet ved bruk av slike lenker.

Les Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling.

Legg igjen en kommentar