Kategoriarkiv: Hva er NLP

Det er ikke lett å si noe kort om NLP, så les hva jeg har skrevet . . .

Hva er NLP?

Noen sier at NLP er en ”brukermanual” for hjernen og læren om den subjektiv opplevelse av virkeligheten. Andre har sagt at det er læren om hvordan vi gjør mening ut av tilværelsen. Alt vi lærer og erfarer, kodes av hjernen vår. Denne kodingen påvirker måten vi kommuniserer med andre på, hvordan vi opplever verden rundt oss, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi lærer.

Hvordan NLP ble til?
Nevro Lingvistisk Programmering (på engelsk kjent som Neuro Linguistic Programming/Psychology) er en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. Nevro («sans») Lingvistisk («språk») Programmering (vi «programmerer» oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler), er utviklet i USA i ’70 årene av dr. Richard Bandler (matematiker) og John Grinder (professor i lingvistikk) som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring. De stilte det viktige spørsmålet «hva er forskjellen som utgjør forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene?».

NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker – dvs den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske. Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om hva vi kan, og hva vi er verdt. Ut i fra dette kan man si at NLP er en selvhjelps psykologi.

NLP og kommunikasjon
NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Det handler om å motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

NLP handler om språk
Språk virker inn på hvordan vi tenker og reagerer. Den aktuelle prosessen å omforme opplevelser og erfaring til språk, innebærer at vi forvrenger, forkorter og sammenfatter hvordan vi opplever verden. NLP sørger for spørsmål og tenkemåter som muliggjør effektiv kommunikasjon i samsvar med vår intensjon. NLP lærer oss å forstå hvordan språk påvirker oss gjennom implisitte og nedlagte forutsetninger og antagelser. Det finnes mange feller og fallgruver i vårt språk for den uforsiktige kommunikator, …. for eksempel, hvis jeg ber deg IKKE å tenke på en kenguru, nå …. så tenker du mest sannsynlig på en kenguru – det motsatte av min intensjon!
Hør etter bruken av ordet «men». For eksempel: «jeg liker måten du utførte arbeidet på, men……». Tilhøreren har en tendens til å glemme alt som ble sagt før «men», i påvente av at problemer oppstår. Siden reklamefolk, media og politikere bruker språket til å formidle sine budskap, kan læren om språk ved NLP også øke din bevissthet, og fungere som forbrukervern for ditt sinn!

NLP og atferd
En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv og utvikle oss. Vi endrer oss hele tide. Ofte ubevisst. Gjennom livet «programmerer» vi inn våre egne adferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv, både positive og negative ting. Når overbevisningen eller adferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og vi trenger ikke tenke på den lenger. Kroppen har det programmert inn på cellenivå og adferden og tankemønsteret er blitt automatisk.