Alle innlegg av Øivind Gaarder MNFCN

Mindfulness øvelser

Her kan du høre to øvelser jeg har lest inn, opprinnelig til bruk i Livsmagasinet – Radio Sotra (Facebook-side), men nå for alle interesserte.
Begge øvelsene er lest inn for å kunne skape/gi avslapping i kroppen, men med forskjellig lenge og vinkling av innholdet. Bruk hodetelefoner og følg instruksjonen når du lytter. Lytt ikke til øvelsene når du kjører bil eller utfører risikofylt arbeid

Øvelse 1 (8:34 minutter) laget og lest inn 13.juni 2016. Du kan lytte til øvelsen ved å klikke her.

Øvelse 2 (11:49 minutter) laget og lest inn 23.des. 2016. Du kan lytte til øvelsen ved å klikke på her.

Les mer om mindfulness her.

Hypnoterapi

Jeg er sertifisert hypnoterapeut innen Ericksonian Hypnotherapy av Doug O`Brien, NLP & Hypnosis Center N.Y.

Ønsker du å gå ned i vekt?
Ønsker du å slutte med tobakk eller snus?
Har du fobier?
Har du vaner eller mønster du gjerne skulle endret på?

Kanskje hypnose kan hjelpe deg!

Hypnose og transetilstander er egentlig noe veldig enkelt og naturlig.
Vi opplever alle såkalt naturlige transer i det daglige.
Det er når vi faller i tanker, blir fraværende, stirrer i veggen eller ut av vinduet uten å foreta
oss noe som helst og uten å ense de andre som er rundt oss . . . . . .

Vinnerkultur i Sandvikens Ungdomskorps

Til å hjelpe Sandvikens Ungdomskorps i sine forberedelser til NM i Janitsjar i Trondheim 24. mars 2012, har de engasjert mentor Øivind Gaarder. «Alle skal prøve å bli litt bedre, å ha personlige mål. Gaarder fikk oss til å tro på oss selv, ga oss lov til å tro at man kan noe», sier Brudvik.

Les oppslaget på BT’s nettside eller hele artikkelen i avisutgaven her.

Debriefing etter store hendelser

Debriefing er en systematisk gruppesamtale som følger en opptrukket mal
(retningslinjer) under ledelse av en person som selv ikke har vært involvert i
den aktuelle hendelsen.
Deltagerne i gruppesamtalen er involverte personer i hendelsen der ivaretakelse
av den enkeltes integritet og verdighet settes som kriterier.

Deltagerne må på forhånd kjenne til prinsippene for god kommunikasjon:
– Være mentalt i beredskap på å delta i kommunikasjonen
– Være i ”aktiv lytting”-modus
– Ta perspektivet til den som snakker ved aktiv lytting
– Ta perspektivet til tilhørerne når man selv snakker

Grunnprinsippene i debriefing:
– Aktiv medvrikning
– Være samarbeidsvillig
– Tenke forbygging

Formålet med debriefing:
– Rekonstruksjon av hendelsen
– Evalueringer
– Normalisering av følelser
– Forebygging

Referanser:
Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer – Kriser.no
Debriefing hjelper ikke – Senter for kognitiv praksis
Debriefing etter ulykker (bok) – Tidsskriftet for Den norsle legeforening
Grunnkurs debriefing – Universitetet i Oslo

Å risikere

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum.
Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental.
Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.
Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg.
Å gi uttrykk for sine idéer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt.
Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen.
Å leve er å risikere å dø.
Å håpe er å risikere fortvilelse.

Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere.
Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting.
Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre
seg, føle, vokse elske – leve.
Lenket til sine holdninger er han en slave, han har forspilt friheten.
Bare en person som risikerer, er fri.

Hugo Prather (Til norsk ved Eirik J. Irgens)

Avvisning

Avvisning er en sterk og vond følelse for mange. Avvisning fra mennesker som står en nær er kanskje den som gir de vanskeligste og mest emosjonelle reaksjonene. Ofte kan avvisningsfølelsen være lagt allerede fra barndommen av og gir for mange en angstfølelse i voksen alder. Avvisning virker grunnleggende ødeleggende for nære relasjoner så som foreldre/barn-relasjoner og søsken-relasjoner. Men også avvisning innen ekteskap, samboerforhold og mellom kjærester, kan gi destruktive tanker. Disse negative reaksjonene som ofte opprettholdes over tid bør fjernes så fremt det er mulig, slik at den som har slike tanker kan gå videre i sitt liv uten å bli hengende i sine tankers’ hengemyr.

Det å ha slike negative tanker er for mange en situasjon som gir både vonde og «gode» tanker. Tanken på å være avvist er i seg selv en negativ tanke som gir følelse av å ikke være verdsatt. Denne følelsen har en tendens til å bli større jo mer negativt en tenker. På den andre siden er tanken på å bli avvist en følelse som kan bli til noe positivt, en slags «bitter – søt» tanke, vond å eie, men allikevel godt å få sympati, føle medmenneskelighet.

Hva kan det skyldes at enkelte «liker» å avvise, er det en maktutfoldelse, ønsker å ha kontroll over en annen person.

Hvordan oppfatter du ordet avvisning og ikke minst handlingen.
Send meg gjerne en melding (bruk «Response linken» øverst til høyre på denne siden).