Debriefing etter store hendelser

Debriefing er en systematisk gruppesamtale som følger en opptrukket mal
(retningslinjer) under ledelse av en person som selv ikke har vært involvert i
den aktuelle hendelsen.
Deltagerne i gruppesamtalen er involverte personer i hendelsen der ivaretakelse
av den enkeltes integritet og verdighet settes som kriterier.

Deltagerne må på forhånd kjenne til prinsippene for god kommunikasjon:
– Være mentalt i beredskap på å delta i kommunikasjonen
– Være i ”aktiv lytting”-modus
– Ta perspektivet til den som snakker ved aktiv lytting
– Ta perspektivet til tilhørerne når man selv snakker

Grunnprinsippene i debriefing:
– Aktiv medvrikning
– Være samarbeidsvillig
– Tenke forbygging

Formålet med debriefing:
– Rekonstruksjon av hendelsen
– Evalueringer
– Normalisering av følelser
– Forebygging

Referanser:
Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer – Kriser.no
Debriefing hjelper ikke – Senter for kognitiv praksis
Debriefing etter ulykker (bok) – Tidsskriftet for Den norsle legeforening
Grunnkurs debriefing – Universitetet i Oslo