Bedriftscoaching

  • Coaching kan hjelpe både ledere og medarbeidere til å utvikle sitt talent, sin selvtillit og realisere sine mål.
  • Vi kan hjelpe bedriften med kurs bl.a. innen motivering, strategi, mentoring og ledelse, samt personal- og kundehåndering. (Bilde)
  • Undersøkelse viser at bedrifter som investerer i ansattes mentale helse vil i de fleste tilfeller øke bedriftens effektivitet. Coaching kan bidra til å skape en balanse mellom bedriftsoppgaver og de ansattes kompetanse.

NLP-teknikkene gir raske, positive og varige endringer i form av:

  • – Bedre trivsel
  • – Økt salgsinnsats
  • – Endring av adferd
  • – Følelse av å bli verdsatt
  • – Lavere sykefravær
  • – Bedriftens omdømme
  • – Bedre inntjening

Summen av dette vil gi bedriften et styrket konkurransefortrinn.